Terms and Conditions

Algemene voorwaarden bed & breakfast Emarik


Wij heten U van harte welkom in onze B&B en vragen u op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden.


ALGEMEEN
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van bed & breakfast Emarik.
1.2 Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering gaat u als gast van bed & breakfast Emarik akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1.3 Het minimum verblijf in bed & breakfast Emarik is twee nachten.
1.4 Inchecken kan vanaf 15.00-22.00 uur, uitchecken kan van 8.00 tot11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

1.5 Roken is binnenshuis en in de kamers niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan echter i.v.m. brandgevaar en hygiëne alle rook afval in asbakken en goed doven voordat u het zicht erop kwijt bent.
1.6 Huisdieren zijn niet toegestaan.
1.7 Gasten kunnen hun auto parkeren op privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
1.8 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.9 De eigenaren van bed & breakfast Emarik kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.10 Bed & breakfast Emarik behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van bed & breakfast Emarik gebruikt.


TARIEVEN
2.1 De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en inclusief ontbijt voor twee personen via een boeking site is het vaak zonder ontbijt.
2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit en bad- & bedlinnen. We zouden het op prijs stellen als u water niet onnodig gebruikt.
2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief.
2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door bed & breakfast Emarik.
2.5 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en reisverzekering. Wij adviseren u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.
2.6 De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


RESERVERING EN BEVESTIGING
3.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, onze website of via bookingsites worden aangegaan.
3.3 Na ontvangst van u reserveringsverzoek en de door bed & breakfast Emarik verzonden bevestiging, bent u gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als u van ons een bevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.


BETALING
4.1 De aanbetaling bedraagt 50% (voor andere boeking sites als onze eigen kunnen andere % gehanteerd worden) als de aanbetaling op onze rekening staat is de reservering definifief. De restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
4.2 Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient de totale verblijfssom per omgaande te worden voldaan.
4.3 De aanbetaling en restantbetaling dient te worden overgemaakt naar IBAN: PL58 1160 2202 0000 0004 5030 8001 BIC: BIGBPLPWXXX
Erik Winnelinckx
onder vermelding van B&B Emarik en uw reserveringsnummer.
4.4 De overige kosten voor het gebruik van de honesty-bar, en dergelijke dient voor vertrek liefst contant, bij pin of credit card af te rekenen. De prijzen kunt u vinden bij de honesty-bar.
4.5 Voor betalingen met pin of credit card, berekenen wij over het totaalbedrag een toeslag van 3% voor de gemaakte bankkosten.


ANNULERING
5.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van u reserveringsnummer.
5.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
Naast de verschuldigde reserverings- en andere kosten wordt het volgende gehanteerd:
• Bij annulering tot de 90ste dag voor aankomst: 15% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60ste dag voor aankomst: 50% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 60ste dag tot 31ste dag voor aankomst: 75% van de huurprijs;
• Bij annulering vanaf de 31ste dag tot 1dag voor Aankomst: 90% van de huurprijs;
• Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de huurprijs.
5.3 Bij een no show is de volledige verblijfssom verschuldigd.
5.4 Wij adviseren u een goede reis- annuleringsverzekering af te sluiten.


OVERMACHT
6.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is bed & breakfast Emarik gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om u op dat moment een nieuw onderkomen te verschaffen. Indien u daar geen gebruik van wilt maken worden de betaalde kosten naar u gecrediteerd.


AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Bed & breakfast Emarik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart bed & breakfast Emarik tegen aanspraken dienaangaande. bed & breakfast Emarik is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Bed & breakfast Emarik is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
7.2 Bed & breakfast Emarik kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren
7.3 De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van bed & breakfast Emarik in het voorkomende geval zal uitkeren.


SCHADE
8.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
8.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan bed & breakfast Emarik of de daarin aanwezige zaken of personen toegebrachte schade.
8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
8.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.


9.1 CONTACT GEGEVENS
bed & breakfast Emarik
Adres: Podobin 354, 34-735 Niedzwiedz, Poland